ZIDOVI

Na svoji poti sem se naučil gledati skozi zidove ljudi in videti, tisto, kar je vsak človek v svoji osnovi, svojem bitju. Tisto, kar mu je bilo ob rojstvu položeno v zibelko, tisto, kar ne potrebuje zidov, da bi se ohranilo, ker je tako veliko in močno, da tega ni možno uničiti.

Skozi pomoč posameznikom sem imel priložnost videti veliko teh zidov. Eni so višji, drugi manjši, tretji debelejši, četrti pa zelo tanki. Nekateri so trdi kot skale, drugi so kot papir.
Zanimivo je opazovati, da ljudje, ki v sebi nosijo največ človeškosti, imajo najvišji, najdebelejši in najtrši zid, ki je največkrat nastal zaradi primarne družine. Zaradi oseb, ki ustvarjajo življenje. Osebe, ki so ustvarile življenje, a ga na neka način tudi uničile.

Med tednom sem imel, kar nekaj takih primerov. Ljudi z veliko svetlobo v sebi, a z velikimi zidovi okrog sebe.

Dovolimo si videti skozi zidove in ne ocenjevati na osnovi zidov.