TOK ŽIVLJENJA

TOK ŽIVLJENJA

Pred nekaj meseci sem za darilo prejel izkušnjo v vetrovniku. Namen darila je bila zabava in užitek, vendar to darilo mi je dalo veliko, veliko več. Dalo mi je nov pogled na življenje, ki se ga postopoma še učim.

Velikokrat od raznih predavateljev, gurujev, modrecev slišimo, da se moramo prepustiti toku življenja, kar je v osnovi res. Vendar, vsaka stvar ima svoje pravila in svoje zakone, ki jih moramo upoštevati, če želimo resnično uživati.

Prav tako, kot te v vetrovniku prenaša levo in desno, ob stene, mrežo in te nekontrolirano dvigne pod streho prostora, če ne upoštevaš navodil in pravil, prav tako nas v življenju ob nepoznavanju pravil in zakonov premetava povsod naokrog.

Vendar, ko pa poznaš pravila, ki jih vetrovnik zahteva ali življenje zahtevata, je vsaka izkušnja en sam užitek. Neverjetna izkušnja. Prepustiš se toku, mu zaupaš in samo uživaš.