SAMO ZASE SI ODGOVOREN

SAMO ZASE SI ODGOVOREN

Buda je učil, da smo sami odgovorni za vse v svojem življenju.
Ta teorija se je ta teden, ko smo skupaj s klienti pregledovali različna življenja in govorili z njihovimi Višjimi jazi, večkrat potrdila.
Sporočila opravljenih QHHT srečanj:
– Odgovorni smo samo zase. Poskrbi zase, šele nato za druge.
– NE OBLJUBLJAJ, če tega ne misliš izpolniti. Klient se je več življenj lovil z izbrano dušo, kar pa žal ni prineslo veliko sreče.
– Oproščaj in odpuščaj, zaradi sebe. Če nekdo želi ostati v določeni situaciji je to njegova izbira, tvoje pa je ali vztrajaš v njej ali pa se jo rešiš.