PRAVILO 10

Življenje poteka po pravilih, upoštevaj jih.

Življenje ima svoja pravila, tako kot jih ima vsaka igra. Spoštovanje teh pravil, pa nam omogoča, da uživamo v igri, ki jo igramo. Večinoma ljudi pravil ne pozna ali pa jih pozna, samo jih ne sprejme. Življenje bo teklo po njih, ne glede na to, ali jih spoštujemo ali ne. Enako kot gravitacija. Lahko jo priznamo ali pa ne, vendar gravitacija bo obstajala in delovala.
Poučite se o pravilih življenja in jih uporabljajte in spoštujte. Življenje bo postalo veliko bolj smiselno in lepše.