10 PRAVIL, KATERIH ME JE NAUČILO MENTORIRANJE

10 PRAVIL, KATERIH ME JE NAUČILO MENTORIRANJE

1.) Vsak si interpretira dogajanje na osnovi svojih izkušenj in stopnji zavedanja.
2.) Vsak posameznik je svoja zgodba, svoj postopek.
3.) Ne moremo razumeti in svetovati nekomu, če ne poznamo njegovega sveta / pogleda na življenje in izkušnje.
4.) Največji uspeh dosežemo, ko sami delamo na svoji isti težavi, ki jo ima posameznik.
5.) Ne glede na naše znanje in razumevanje bo posameznik dojel le toliko, kolikor je trenutno zmožen dojeti in je primerno za njega.
6.) Napake ne obstajajo, le situacije, iz katerih se učimo.
7.) Naučiti posameznika, da je 100% odgovoren za svoje življenje, je največ, kar posameznika lahko naučimo.
8.) Vsako situacijo se lahko spremeni popolnoma, če se spremeni pogled na njo.
9.) Razumeti dogajanje še ni dovolj za spremembo. Pridobljeno znanje je treba ponotranjiti.
10.) Vsako zadano spremembo je treba dnevno prakticirati in se dnevno odločiti zanjo.