10 PRAVIL, KATERIH ME JE NAUČILA REGRESIJA

10 PRAVIL, KATERIH ME JE NAUČILA REGRESIJA

1.) Raziskovanje preteklih življenj ima smisel.
2.) Nenaučene lekcije iz preteklega življenja bomo ponovno izkusili v tem življenju.
3.) Življenje deluje po naravnih zakonih in ne glede na to, kaj naredimo, so naravni zakoni močnejši od nas.
4.) Napak v življenju ni, če se iz njih učimo.
5.) Nismo bili samo ljudje na tem planetu.
6.) Določena dogajanja lahko uredimo samo z vpogledom v pretekla življenja.
7.) Življenje, ki ga vidimo, je le majhen del vsega, kar obstaja.
8.) Sami si izberemo starše in življenje.
9.) Čas ne obstaja, saj vse poteka vzporedno.
10.) Odgovorni smo le za svoje življenje.